Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva demarează proiectul ” Dotarea Școlii „Andrei Șaguna” Deva cu echipamente de pro-tectie, dispozitive medicale, aparate dezinfectie si dezifectanti!” cod SMIS 143329

Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva

demarează proiectul ” Dotarea Școlii „Andrei Șaguna” Deva cu echipamente de protectie, dispozitive medicale, aparate dezinfectie si dezifectanti!”

cod SMIS 143329 

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva, derulează proiectul „Dotarea Școlii Andrei Șaguna Deva cu echipamente de protectie, dispozitive medicale, aparate dezinfecție si dezifectanți”, cod SMIS 143329, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

AXA PRIORITARĂ 10 Protejarea sănătății populației in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finantare din REACT-EU,

OBIECTIV SPECIFIC 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

OBIECTIVUL GENERAL: Sprijinirea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat – Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva – pentru gestionarea situaţiei cauzate de riscul de infecţie cu virusul SARS-CoV-2, prin asigurarea infrastructurii funcţionale şi a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare şi de protecţie minime.

Prin utilizarea corespunzătoare a materialelor achiziţionate în cadrul proiectului, grupul ţintă – elevi, profesori, personal didactic, nedidactic si auxiliar şi-ar putea desfăşura activitatea în condiţii crescute de siguranţă sanitară, în felul acesta limitându-se numărul potenţial de cazuri de infecţie care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate. Astfel proiectul ” Dotarea Școlii Andrei Șaguna Deva cu echipamente de protectie, dispozitive medicale, aparate dezinfecție și dezifectanți” contribuie indirect la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

REZULTATELE AȘTEPTATE: Achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi, precum şi alte echipamente de acest tip, în contextul gestionării crizei COVID 19 sunt necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 şi a efectelor extrem de grave ale acestuia.

VALOAREA TOTALĂ a Contractului de Finanțare este de 979.541,80 lei, din care valoare totala  eligibilă și  nerambursabilă din FEDR este de 979.541,80 lei.

PERIOADA de implementare a Proiectului este de 43 luni, respectiv între 02 iunie 2020 și 31 decembrie 2023,  aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul European de Dezvoltare Regională/ Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva, str. Aleea Viitorului nr. 9, Tel. 0254227434, e-mail: asaguna2001@xnet.ro

ANUNT INCEPERE PROIECT POIM