Regulamentul privind accesul în clădirile şcolii a elevilor, părinţilor şi vizitatorilor

ANEXA 

Regulamentul  privind accesul în clădirile şcolii a elevilor, părinţilor şi vizitatorilor 

  1. Accesul elevilor în curtea şcolii se face pe cele 3 porţi ale şcolii, numai în ţinută şcolară.
  2. Accesul elevilor în şcoală se realizează pe uşile stabilite de către conducerea şcolii.
  3. Accesul elevilor în şcoală se face în intervalul 7,30 – 8,00, iar pentru copiii de grădiniţă intervalul se extinde până la 8,30.
  4. Ieşirea din şcoală a elevilor se face în intervalele: 12-12,30; 13-13,30; 14-14,30 pe uşile stabilite de către conducerea şcolii.
  5. Cadrele didactice au acces în şcoală pe uşa principală a clădirii noi şi pe uşa dinspre Aleea Păcii.
  6. În timpul orelor de curs sau a altor activităţi didactice uşile sunt închise.
  7. Prin excepţie, pot intra pe bază de programare părinţii claselor Step by Step pentru a acorda sprijin activităţii didactice, precum şi părinţii care participă la orele de consiliere organizate de învăţători şi diriginţi sau alţi invitaţi, cu aprobarea conducerii şcolii.
  8. Accesul părinţilor în şcoală se face pe bază de tabel nominal care cuprinde numele şi prenumele ambilor părinţi şi în care elevul de serviciu, după legitimarea acestora, notează data şi ora intrării.
  9. Vizitatorii au acces în incintă numai în prezenţa unui reprezentant matur al şcolii, desemnat de conducerea şcolii. Aceştia vor purta ecusoane de vizitator, preluate de la elevul de serviciu. Acesta va înregistra în caietul elevului de serviciu numele vizitatorilor, ora şi locul unde se deplasează.
  10. Cadrele didactice de serviciu poartă ecuson de profesor de serviciu alături de ecusonul de profesor al şcolii.