Cadrele didactice ale așilor

Cadrele didactice ale Şcolii Eco Europene „Andrei Şaguna” Deva formează un colectiv unit, relativ tânăr, cu o continuă dorinţă de perfecţionare şi formare.

Rezultatele deosebite obţinute cu elevii de-a lungul anilor demonstrează înaltul profesionalism de care dau dovadă cadrele didactice din această şcoală.

Relaţia dascăl – elev este una deschisă, bazată pe o strânsă colaborare între ambii parteneri de comunicare, dascălul devenind pentru elev în primul rând un prieten, un sprijin în orice moment al vieţii de şagunist, un model de conduită, un coordonator în fiecare domeniu.

„AS”  Deva este o unitate de învăţământ europeană recunoscută la nivel naţional şi internaţional, căreia toţi copiii îi păşesc pragul încă de la vârste fragede, dornici să afle despre valorile pe care le vor dobândi pe parcursul anilor de studiu. De la un an la altul, conştiinţa şagunistă îşi pune amprenta pe întreaga lor personalitate, elevii devenind conştienţi de propria lor valoare, dar şi de responsabilităţile pe care le au. Se poate spune astfel că mentalitatea şagunistă, caracterizată prin:  seriozitate, obţinerea de rezultate tot mai bune, spirit critic, fair play, spirit de echipă, prietenie, respect reciproc, spirit jucăuş, copilăresc, inocenţă se formează în şcoală şi se păstrează ca o comoară de-a lungul întregii vieţi, absolvenţii noştri rămânând AŞI în primul rând ca profesionişti, dar şi ca cei ce ştiu că trebuie să fii „om între oameni”.

Aşadar doar cei care vor păşi pragul acestei instituţii de învăţământ, fie ca profesori, fie ca elevi sau simpli vizitatori, vor putea să descopere mirajul şagunist care se păstrează de-a pururi în sufletul tuturor celor care fac parte din marea familie  „Şaguna”.