Încetarea calităţii de elev

Capitolul VIII – Secţiunea a 8-a

Încetarea calităţii de elev

Art. 73. Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:

          a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu (gimnazial);

          b) în cazul abandonului şcolar;