Dobândirea calităţii de elev

Capitolul VIII – Elevii

Secţiunea 1 – Dobândirea calităţii de elev

Art. 44. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ stat Şcoala coordonatoare “Andrei Şaguna” Deva şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

Art. 45. (1) În învăţământul primar (clasele I-a IV-a) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), calitatea de elev se dobândeşte în urma solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de învăţământ.

(2) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în anul respectiv.

(3) Elevii repetenţi sau retraşi din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de învăţământ, la  învăţământul de zi, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev.