Codul de conduită al elevilor

CODUL  DE  CONDUITĂ  AL  ELEVILOR  ŞCOLII GIMNAZIALE  „ANDREI ŞAGUNA” DEVA

A.      Elevii sunt obligaţi :

a) Să respecte însemnele şcolii: ţinuta şcolară, imnul, drapelul;

b) Să poarte ţinuta şcolară pe parcursul programului de şcoală;

c) Să cunoască şi să intoneze Imnul de Stat al României la prima oră de curs;

d) Să respecte semnalul de începere a orei de curs şi să-l aştepte pe profesor în clasă, în linişte.

e) În timpul orelor de curs să stea liniştiţi în bănci, să nu vorbească neîntrebaţi, să fie atenţi la lecţii, să ia notiţe şi să răspundă cuviincios la solicitările profesorilor.

f) Să salute respectuos cadrele didactice, personalul auxiliar şi de îngrijire al  şcolii, atât în şcoală cât şi în afara ei.

g) Să-şi respecte colegii, să-i ajute pe cei mai slabi la învăţătură şi să nu se solidarizeze cu cei indisciplinaţi, să-i ajute şi protejeze pe elevii cei mici.

h) Să folosească cu grijă manualele şcolare şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.

i) După utilizare, să oprească apa şi să stingă lumina la grupurile sanitare.

j) Să-şi anunţe părinţii că la intrarea acestora în şcoală trebuie să se prezinte la secretariat, pentru a fi apoi îndrumaţi către personalul didactic. 

B.       Elevilor le este interzis :

a) Să alerge, să ţipe şi să folosească un limbaj injurios prin clase, pe scări şi pe coridoare în şcoală.

b) Să arunce cu cretă, cu hârtii sau cu alte obiecte şi să se joace cu mingea prin clase, pe scări şi pe coridoare în şcoală.

c) Să zgârie, să taie, să rupă şi să strice mobilierul şcolii (scaune, bănci, uşi, tablă,  perdele, material didactic).

d) Să folosească în mod necivilizat şi să deterioreze instalaţiile sanitare, să dezlipească şi să spargă faianţa din băi, să spargă geamuri.

e) Să zgârie, să mâzgălească cu creionul, să lovească cu mingea, să murdărească şi să deterioreze aspectul pereţilor din clase şi de pe coridoare sau zidurile exterioare ale şcolii.

f) Să distrugă documentele şcolare (carnet de note, catalog, foaie matricolă, carnet de alocaţie etc.) şi să falsifice note şi semnături.

g) Să sustragă obiecte de inventar din sălile de clasă, cabinete, laboratoare, sala de sport.

h) Să aducă în şcoală obiecte care pot provoca accidente, pot pune în pericol viaţa şi integritatea corporală a elevilor şi personalului şcolii: briceag, cuţit, praştie, pocnitori, petarde, arme de foc, exploziv, spray lacrimogen sau paralizant, pistoale cu gaz, substanţe toxice.

i) Să vină la şcoală cu role, casetofoane, lasere.

ii) Să folosescă în timpul orelor de curs telefoane mobile.

j) Să vină la şcoală cu bijuterii neadecvate (cercei la băieţi), cu părul şi unghiile vopsite, machiaj, ţinută indecentă (la fete).

k) Să aducă şi să consume în şcoală seminţe şi alimente urât mirositoare.

l) Să fumeze, să consume băuturi alcoolice şi droguri în şcoală.

m) Să difuzeze în şcoală materiale cu caracter obscen sau pornografic.

n) Să practice în şcoală jocuri de noroc.

o) Să aibă un comportament nedemn, constând în: insinuări, jigniri, ameninţări, violenţă verbală şi fizică, atât în şcoală cât şi în afara ei.

p) Să aducă persoane străine în şcoală.

q) Să părăsească incinta unităţii şcolare în timpul programului de şcoală.

NERESPECTAREA  ACESTOR  REGULI  ATRAGE  DUPĂ SINE SANCŢIUNI PREVĂZUTE DE REGULAMENTUL ELEVILOR!