Matricea „AS”

MATRICEA „AS“

¨     ontologic – “AS”-ul există; exemplificare: Şcoala Eco Europeană “Andrei Şaguna” Deva;

¨     gnoseologic“AS”-ul cunoaşte cel mai bine; exemplificare: Cadrele didactice ale Şcolii Eco Europene “Andrei Şaguna” Deva;

¨     logic“AS”-ul gândeşte corect: Aceştia suntem NOI!;

¨     axiologic“AS”-ul este identic cu valoarea: Numai în anii din mileniul al-III-lea, elevii Şcolii Eco Europene “Andrei Şaguna” Deva au obţinut peste 100 de premii naţionale şi internaţionale;

¨     moral “AS”-ul posedă morala libertăţii şi dreptăţii; Şcoala “Andrei Şaguna” Deva acţionând liber şi drept s-a reconfirmat ca fiind ŞCOALĂ ECO EUROPEANĂ;

¨     estetic“As”-ul este frumos şi sublim; Cei sinceri ne iubesc şi ne admiră!;

¨     praxiologic“AS”-ul aplică principiul “Lucrului bine făcut!”; Am devenit ceea ce suntem aplicând acest principiu: „CU NOI, PENTRU NOI, PRIN NOI”;

¨     profesional “AS”-ul este profesionistul de excepţie; Dascălii Şcolii Eco Europene “Andrei Şaguna” Deva sunt profesionişti, iar elevii studiază pentru a deveni profesionişti;

¨     social“AS”-ul este emblema grupului social; Părinţii şi copiii lor, mulţi dintre ei elevii noştri, sunt şi vor fi ca NOI!;

¨     umanist “AS”-ul consideră OMUL ca valoare supremă; NOI acţionăm pentru a face din copii adevăraţi oameni.