Proiect bilateral România – Italia (Pistoia)

Elevii s-au organizat în ateliere de lucru. Au abordat pe rând fiecare domeniu de prospectare. Au stabilit lista de cuvinte pe care au tradus-o în italiană, română, engleză. Au cercetat şi prezentat istoricul cuvintelor din punct de vedere semantic. Au întocmit hărţi comparative. Au realizat desene, postere, colaje pe tema Europei Unite. Au colecţionat imagini, fotografii, diapozitive legate de tema dată. Au participat la ore de istorie, geografie, educaţie plastică, educaţie muzicală, cultură civică, limba engleză. Au utilizat calculatoarele şi au navigat pe internet. Au organizat o seară românească şi o seară italiană. Au şi vor participa la vizite culturale.

Impactul asupra elevilor: îmbunătaţirea abilităţilor lingvistice, creşterea abilităţilor în utilizarea TIC, îmbunătăţirea  aptitudinilor sociale, creşterea motivaţiei, creşterea  încrederii şi a stimei de sine, îmbogăţirea cunoştinţelor despre ţările şi culturile partenerilor.

Impactul asupra cadrelor didactice: îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice, creşterea abilităţilor în utilizarea  TIC, îmbunătăţirea  aptitudinilor sociale, creşterea motivaţiei, creşterea  încrederii în sine, îmbogăţirea cunoştinţelor despre ţările şi culturile partenerilor.

Impactul asupra instituţiei: modificări în curriculum (opţional Integrare Europeană), modificari în aranjamentele organizaţionale, sprijin sporit din partea conducerii şcolii, schimbări în  politica de învăţare a limbilor străine, intensificarea colaborării între profesori.

Impactul asupra părinţilor: copiii motivaţi pentru a merge la şcoală, interes pentru pregătirea profesională  a cadrelor didactice ale şcolii,  promovarea imaginii instituţiei de învăţământ în comunitate.