„Frăţia AS”

“Frăţia A.S.” este, în primul rând, un parteneriat de suflet pentru noi. Partenerii noştri sunt instituţii de învăţământ din România care poartă numele marelui om de cultură al neamului românesc, Mitropolitul Andrei Şaguna:

Colaboratorul “Frăţiei A.S.” este Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, Sibiu, www.astrasibiu.ro

Membru al înfrăţirii poate deveni orice instituţie de învăţământ din România şi din lume care poartă numele Mitropolitului Andrei Şaguna şi care aderă la scopul şi protocolul înfăţirii în baza aprobării Forumului Directorilor.

Scopul înfrăţirii instituţiilor de învăţământ care poartă numele “Andrei Şaguna” constă în instituirea şi dezvoltarea unor relaţii pentru înfăptuirea Reformei din învăţământ, în vederea perfecţionării procesului de învăţământ din ţara noastră, lărgirea sferei activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice şi sportive organizate de instituţiile de învăţământ care aderă la prezenta Frăţie, precum şi promovarea culturii poporului român în interiorul şi exteriorul graniţelor ţării.

Activităţile desfăşurate de-a lungul timpului sunt următoarele:

 • 29 noiembrie 2019 – Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu: prima întâlnire şagunistă;
 • 30 Noiembrie al fiecărui an – Răşinari, comemorarea Mitropolitului Andrei Şaguna;
 • Noiembrie al fiecărui an – expoziţie de carte omagială MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA (în fiecare şcoală parteneră);
 • 17 decembrie 2019 – semnarea Protocolului privind înfrăţirea instituţiilor de învăţământ care poartă numele “Andrei Şaguna” din România în cadrul Zilei Porţilor Deschise ale Şcolii “Andrei Şaguna” Deva;
 • 19 decembrie 2019, Deva – remember aplicarea plăcii comemorative U.N.E.S.C.O la aniversarea a 200 de ani de la naşterea Mitropolitului Andrei Şaguna, în prezenţa instituţiilor de învăţământ partenere;
 • 1 Martie al fiecărui an – Concurs de mărţişoare realizate de elevii şagunişti din şcolile partenere;
 • 8 Martie al fiecărui an – decernarea premiilor Concursului de mărţişoare;
 • Mai al fiecărui an – Simpozionul Interjudeţean “Tradiţii ale învăţământului românesc” (în cadrul Zilelor Şcolii “Andrei Şaguna” Turda).

Alte activităţi ale Frăţiei sunt desfăşurate în domeniile:

 • perfecţionării şi modernizării procesului de învăţământ;
 • asigurării bazei material-didactice a instituţiilor de învăţământ;
 • promovării culturii poporului român în interiorul şi în afara graniţelor ţării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.