Valorile EUROPENE dezvoltate in scoala noastra

 1. CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ – cultivată şi dezvoltată prin:
 • Fundamentarea proiectărilor calendaristice şi ale lecţiilor pe curricula şcolară şI bibliografia actualizată;
 • Lărgirea sferei informaţiilor ştiinţifice pe baza noilor cuceriri ştiinţifice difuzate prin mass-media şi lucrări ştiinţifice;
 • Creşterea atractivităţii lecţiilor şi acţiunilor nonformale urmărind stimularea curiozităţii ştiinţifice şi aplicarea lor în activităţi practice;
 • Prezentarea unor seturi de date şi imagini prin care să fie convinşi elevii de forţa şi rolul ştiinţei;

      2. UMANISMUL – cultivat prin următoarele:

 • Prezentarea încă din primele clase a unor date şi informaţii privind rolul omului în lume, măreţia şi forţa sa;
 • Cultivarea prin lecţii şi alte activităţi, a ideilor că “natura umană” este superioară tuturor fiinţelor, omul trebuie tratat ca “suprema valoare”;
 • Creşterea frecvenţei activităţilor copiilor pentru dobândirea trăsăturilor şi virtuţilor umanismului cum sunt: dreptatea, prietenia, solidaritatea, altruismul, competiţia, toleranţa, fericirea, demnitatea, curajul, dârzenia, stima de sine pozitivă, credinţa în reuşită, pentru o lume mai bună, a tuturor semenilor;

       3. EFICIENŢA (RODNICIA) – formarea mentalităţii şi comportamentului pentru eficienţă prin:

 • Cultivarea ideilor că fiecare acţiune, operaţie, activitate trebuie făcută cu un scop şi în mod eficient;
 • Dezvoltarea comportamentului pentru finalizarea oricărei acţiuni şi obţinerea unor rezultate maxime cu eforturi minime;
 • Formarea la cadrele didactice a convingerii şi deprinderilor de a promova interesul elevilor pentru lucrul bine făcut, pentru satisfacţia şi fericirea trăită în urma unor acte, acţiuni, creaţii eficiente şi valoroase.