Proiect Bilateral Shoulder to shoulder! Рамо до рамо! Umăr la umăr! Partener: Osnovno uciliche “ Kiril ve Metodiy” s. Yonkovo,obl. Razgrad Bulgaria

Obiectivele generale ale proiectului au fost promovarea cetățeniei europene și a valorilor împărtășite de către toți locuitorii Europei, în particular cetăţenii români şi bulgari, elevi şi adulţi. Proiectul a luat naştere ca urmare a discuţiilor avute cu profesorii bulgari într-un proiect Comenius anterior, când am descoperit probleme comune vis-a-vis de percepţia eronată pe care o au anumiţi cetăţeni din Vestul Europei faţă de români şi bulgari şi încercarea de remediere a acestei situaţii „umăr la umăr”. Cooperarea, participarea, dialogul şi respectul au fost cuvintele care au inspirat activităţile în cele două şcoli şi atmosfera generală a vieţii acestora pe parcursul anului de proiect. S-a insistat pe înlăturarea prejudecăţilor cetăţenilor din U.E. în legătură cu cetăţenii români sau bulgari, în speţă părinţii elevilor şcolilor partenere şi implicit, elevii noştri şi elevii bulgari care pleacă cu părinţii lor la muncă în U.E.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: stimularea elevilor şi profesorilor implicaţi pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lor legate de rudimentele de limbă bulgară, provenite din studierea limbii ruse de către 20 de profesori de la şcoala noastră şi cunoaşterea de către aceştia a alfabetului kirilic, studierea limbii ruse de către părinţi şi bunici ai elevilor noştri, precum şi a cunoştinţelor de limba engleză; extinderea  cunoștințele lor despre Europa prin studierea culturii ţării partenerului, a istoriei și sistemul legislativ, realizând activități on-line de învățare. De asemenea, un obiectiv stabilit şi realizat a fost ca elevii și profesorii din  școlile partenere să dezvolte o în strânsă colaborare în realizarea diferitelor activităţi ale proiectului, să construiască un parteneriat pe termen lung și o prietenie trainică promovând egalitatea dintre ei ca cetăţeni europeni. Nu în ultimul rând, întâlnirea „face to face” în timpul vizitelor în ţara prietenă, distanţa dintre Rozgrad si Constanţa fiind de 6 ore cu autocarul, iar pentru Deva, 18 ore.