LLP – Comenius Multilateral – „3R” – Întâlnire de proiect în Anglia

În perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2011 o delegaţie a Şcolii Europene „ANDREI ŞAGUNA” Deva formată din profesor Diana Popescu şi profesor Flavia Suciu s-a deplasat în Anglia la o întâlnire de proiect educaţional Comenius. Proiectul se numeşte „3R – Reciclare, Reutilizare, Refolosire” şi este o activitate de parteneriat, instruire şi cooperare între 9 şcoli din 9 ţări: Turcia, Anglia, Danemarca, Germania, Spania, Bulgaria, Italia, Polonia, România. Până în prezent fiecare partener a realizat şi prezentat în Anglia şi pe portalul eTwinning prezentarea şcolii, oraşului, ţării, familiei personale, personalităţii proprii şi speranţelor sale pentru viitorul ecologic al Europei. Următoarele activităţi ce se vor derula în comun cuprind realizarea unui chestionar de 20 de întrebări despre cum să conştientizăm că putem reduce cantitatea de deşeuri în viaţa noastră. De asemenea se va compune un cântec al proiectului interpretat de către elevii fiecărei şcoli partenere folosind instrumente muzicale confecţionate din materiale reciclabile. Acest cântec va avea fiecare strofă în fiecare limbă naţională a ţărilor partenere. În acest proiect şcolile partenere vor depune eforturi pentru a promova în rândul elevilor de diferite culturi şi limbi învăţarea acestor valori şi pentru a descuraja astfel formele de discriminare, rasism şi xenofobie.