Europaclub – Sapienza University – Rome

Proiectul, prin scopul său, duce la consolidarea practicilor pozitive şi dezvoltarea de activităţi complementare, definite de utilizarea creativă a computerului, comunicare şi dezvoltarea de comunităţi de practică pedagogică modernă.

Evaluare iniţială la începutul fiecărui an şcolar: chestionar de interese al corpului profesoral; analiză de necesităţi. Evaluare periodică: înregistrarea datelor privind rezultatele proiectului; urmărirea respectării termenelor pentru fiecare etapă a proiectului; urmărirea atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse – încadrarea în buget, analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul întâlnirilor de lucru, identificarea disfuncţionalităţilor în desfăşurarea proiectului. Evaluare finală: raport final la sfârşit de an şcolar în consiliul profesoral şi consiliul de administraţie, în consiliul reprezentativ al părinţilor.

Diseminarea proiectului: articole şi fotografii publicate în revista şcolii “Crisalide” şi în presa locală; schimburi de experienţă cu şcoli care nu sunt implicate în proiecte europene în cadrul cercurilor pedagogice; publicarea pe blog a rezultatelor proiectului, impresii ale participanţilor, materiale de studiu, link-uri etc.